0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Stöd till Geoenergi

Svenskt Geoenergicentrum genomför i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt en enkätbaserad översikt över geoenergibranschens erfarenhet, önskemål och syn på statligt stöd för geoenergisatsningar. Svaren kan lämnas anonymt, men vi ser gärna att du lämnar ett telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi behöver ställa kompletterande frågor. Resultaten kommer att användas som underlag för en artikel i kommande nummer av Svensk Geoenergi, och även som en del av innovationskluster Varmt & Kallts arbete med att stödja branschens utveckling. 

Vi hoppas att du vill bidra till geoenergibranschens utveckling genom att deltaga i studien och svara på de sex frågorna.

Den här enkäten är anonym.

Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det.

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.